Direct contact? Bel ons: +31 (0)20 611 6688

Tokata 5038035

Certificeringen en erkenningen

1. ISO 9001
BCA Intermodal (BCA) streeft er naar een optimaal kwaliteitssysteem te waarborgen. In 2007 heeft zij het ISO certificaat van goedkeuring ontvangen op haar toepassingsgebied. Het kwaliteitssysteem beschrijft op gecontroleerde wijze waarop de kwaliteit van de activiteiten op het gebied van het transport van conventionele lading en geladen en lege containers via de binnenwateren zowel nationaal als internationaal, is gewaarborgd. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de NEN-ISO 9001 normering.

Het kwaliteits, Arbo en Milieu beleid (KAM beleid) van de directie is er op gericht, dat het kwaliteitsborgingsysteem op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand wordt gehouden. De veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en betrokken derden en het in acht nemen van het milieu geldt als een belangrijke bedrijfsdoelstelling. Het beleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en schade aan het milieu.

2. AEO
In 2009 heeft Ter Haak Logistics het AEO certificaat ontvangen later te volgen door de rest van de Ter Haak Group bedrijven. Aangezien de onderneming onderdeel is van een internationaal opererende organisatie met diverse logistieke onderdelen, krijgt de onderneming met dit certificaat de status van geautoriseerde marktdeelnemer (Authorised Economic Operator).

Als geautoriseerde marktdeelnemer komt men in aanmerking voor veiligheidsgerelateerde douanecontroles. Risicoanalyses en procedures op het gebied van persoonsregistratie, beveiliging en software worden hierin exact beschreven. De status wordt door de douaneautoriteiten van alle lidstaten erkend.

Volg BCA Intermodal !